apr 26

Generalforsamling

Generalforsamling d.en 22. oktober kl. 13,00

hos

Kajan Jeyakumar

Langørvej 145

8381 Tilst

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasseren fremlægger revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde pr. brev senest 14 dage før generalforsamlingen).
  5. Valg af formand på ulige årstal
  6. Valg af kasser på lige årstal – På valg Børge Roest  modtager ikke genvalg
  7. Valg af bestyrelsesmedlem. Valg af suppleant (1år).
  8. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleant. Begge for 1. år ad gangen.
  9. Valg af udstillingsudvalg. Vælges for 1. år ad gangen.
  10. Eventuelt.

apr 15

Frø

Kredsen sælger Undulathusets frøblanding

(50% kanariefrø, 40% hvid hirser, 5% japanhirser, 4% afsk. havre og 1% hamp)

Pris 222 kr. pr. 25 kg.

Afhentning sker i Rimmerhus efter forudgående aftale på tlf. 97175610